+90 (533) 522 0459 bilgi@onatuzumcugil.com

Omuz, vücuttaki en hareketli eklemlerin başında gelir. Çeşitli bağlar ve tendonlar tarafından oluşturulur ve destek görür. Son derece esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle hasarlara ve yaralanmalara açık bir yapıdadır.

OMUZDA SIKIŞMA SENDROMU (İmpingement Sendromu)

Kürek kemiği, humerus dediğimiz kol kemiği ve köprücük kemiği omuz eklemini oluşturur. Kol kemiğini, köprücük kemiğine “rotator manşet” dediğimiz dört kasın tendonları ile oluşan bir yapı bağlar. Bu kaslar: supraspinatus, infrasupinatus, teres minor ve subskapularis adeleleridir.

Omuz sıkışma sendromu, rotator manşet ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması sonucunda gözlenir.  Kolun uzun süre baş üzeri seviyelerde kullanılması, rotator manşet ve bursada sorunlara yol açabilir. Bu neticede bazı kol hareketleri ağrı ve problem oluşturur.  Sıkışma sonucunda bursit veya tendinit durumları da gözlenebilir.

Omuz Sıkışması Belirtileri

 • Başlangıçta küçük ağrılar ve adelelerde güç kaybı
 • Omuz hareket kısıtlılığı
 • Baş üzeri hareketlerde ağrı

Ağrı özellikle geceleri daha fazladır ve sıklıkla hastaları uykudan uyandırır.

Omuzda Sıkışma Sendromunda Tanı

Hikaye ve fizik muayene, omuz sıkışma sendromunda oldukça belirleyici bir etkendir. Eşlik eden başka problemler ya da ayırıcı tanı için direkt grafiler ve MR ihtiyacı doğabilir. Tüm bunlara rağmen tanı koyulamıyor ise “impigment testi” gerçekleştirilebilir. (Lokal anestezik ilaçlarla)

Omuzda Sıkışma Sendromunda Tedavi

Tedavide ana hedef, ağrıyı azaltarak omuz fonksiyonlarını geri kazandırmaktır. Hastanın yaşı, aktivite seviyesi ve genel sağlık durumuna göre tedavi planlanır.

Cerrahi Dışı Tedavi

İlk olarak antienflamatuar ve ağrı kesici tedaviye başlanır. Buz uygulaması eklemi dinlendirmek adına faydalı olur. Ağrının seviyesinde bir azalma yoksa kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Kortizonun etkisi geçicidir. Ağrı ve inflamasyonun azaltılması için fizik tedaviden yararlanılabilir. Omuz hareket aralığını arttırıcı egzersizler olumlu sonuçlar doğurabilir.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi dışı tedaviler sonucunda semptomlar hala devam ediyorsa, cerrahi operasyon seçeneği kullanılabilir.

Subakromial Dekompresyon

Cerrahi tedavide hedef, rotator manşet tendonları ile akromion arasındaki alanı genişletmektir. Akromionun yaptığı basıyı azaltma işlemine “subakromial dekompresyon” adı verilmektedir. İlk olarak rotator manşet ve bursa dokusu üzerinde bası oluşturan akromion altındaki kemik çıkıntıları temizlenir. Genellikle bu esnada akromionun altından da bir miktar kemik doku çıkarılır ve boşluk genişletilmeye çalışılır. Cerrahi olarak akromionun kesilip, şekil verilmesi işlemine “akromioplasti” denir.

Rezeksiyon Artroplastisi

Hastada omuz sıkışması tek problem olmayabilir. Akromioklaviküler eklemde dejeneratif değişiklikler görülmesi oldukça fazla karşılaşılan bir vakadır. Akromioklaviküler eklemde kireçlenme varsa köprücük kemiğinin ucu kesilebilir. Bu işleme “rezeksiyon artroplastisi” adı verilmektedir. Köprücük kemiğin uç kısmından 2 cm’lik bölüm çıkarılır ve kemiğe sürtünmeden meydana gelen ağrı ortadan kaldırılır.

 İmpingement cerrahisi artroskopiyle de gerçekleştirilebilir. Artroskop, küçük bir insizyon ile eklem içine sokulan ve eklemin görüntülenmesini sağlayan küçük bir kameradır. Bu kamera ile tedavi edilen alan televizyon ekranından görülür. Açılan birkaç küçük kesi ile cerrahi aletler sokularak kemik doku törpülenir. Artroskopi sonrası hasta ertesi gün taburcu olabilir.

OMUZ ARTROSKOPİSİ

Artroskopi, ortopedi cerrahları tarafından eklemde meydana gelen sorunların, teşhis ve tedavisinde kullanılan kapalı bir yöntemdir. Omuz artroskopisi ise, artroskop adındaki bir küçük kamera ile cerrahın omuz eklemi içine girmesiyle yapılan müdahaledir. Ameliyat dışı tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen omuz ağrısı durumlarında uygulanır.

Omuz Artroskopisi Uygulanan Durumlar

 • Rotator manşet yırtıkları (tendon ve kas yırtıkları)
 • Eklem içi enflamasyon oluşumlu dokuları ve serbest kıkırdakları temizleme
 • Kemik çıkıntılarını tıraşlama (akromiyoplasti)
 • Donuk omuz
 • Tekrarlayan omuz çıkıklarının tedavisi

Artroskopi Nasıl Yapılır?

 • Eklem içine sıvı verilerek eklemin şişmesi sağlanır ve doktor kamera ile eklem içini daha kolay görebilir.
 • Küçük cilt kesileri gerçekleştirilir. Bu küçük deliklerden sıvı, artroskop ve işlemin yapılacağı cerrahi aletler yerleştirilir.
 • Artroskopi, eklemin içine ışık tutar ve kamera sistemiyle görüntü ekrana çıkarılır.
 • Cerrahi materyal, eklemi düzeltmek amacıyla herhangi bir açılmış delikten gönderilir.

Artroskopinin Avantajları

 • Estetik ve fonksiyonel iyileşmede çok daha iyi ve hızlı sonuçlar yaratır
 • Hasta ameliyat olduğu gün ya da ertesi gün taburcu olur
 • Daha az ağrılı ve konforlu iyileşme süreci sağlar

Artroskopi Sonrası Süreç

Omzun tekrar sağlıklı haline dönmesi için artroskopi uygulaması ilk basamaktır. Bundan sonraki rehabilitasyon sürecinde hastaya önemli görevler düşmektedir. Cerrahi sonrası ilk birkaç gün boyunca belli başlı aşamalardan geçilir ve hasta kendini daha rahat hissedebilir. Uygun görülürse omuz askısı ve ağrı kesici kullanımı tavsiye edilir.

Uyuşma, karıncalanma, kızarıklık, ateş yükselmesi ve şişlik gibi durumlardan biri oluşursa, acil bir şekilde doktor aranmalıdır. Hasta hazır olduğunda, doktor gerekli fizik tedavi programına karar verecektir. Bu doğrultuda her geçen gün hareket açılımı ve güç geri elde edilmeye başlanır. Cerrahi operasyondan bir hafta 10 gün sonra bu program uygulanmaya başlanabilir. Bu program omuzdaki problem ve cerrahi tür göz önünde bulundurularak şekillendirilir. Esneme ve germe egzersizleri omuz hareketlerinin sağlanması için önem taşımaktadır.

Artroskopinin ardından iyileşme süreci açık ameliyata oranla daha rahat geçmekte ve çok daha az zaman almaktadır. Bu neticede hasta en kısa zamanda eski yaşamına kaldığı yerden devam edebilir.

OMUZ ÇIKIĞI

Omuz eklemini oluşturan küresel yapının glenoid kavitenin dışına çıkmasıyla oluşur. Daha açık bir ifadeyle; Üst kol kemiğinin omuz ile birleştiği eklem yerinden çıkması sonucu ortaya çıkan yaralanma türüdür.

Belirtileri Nelerdir?

 • Omzu hareket ettirememe ve yoğun ağrı
 • İlgili bölgede oluşan şişlik ya da morarma
 • Omzun gözle fark edilebilecek şekilde deforme olması ve yerinden oynaması

Omuz çıkığı olan kişilerde damar ve sinir yaralanmaları söz konusu olabilir. Bu sebeple çıkık yerine oturtulmadan ve redüksiyon sonrası mutlaka damar – sinir muayenesi yapılmalıdır.

Tedavi

Omuz instabiliteleri, önceleri sıklıkla fizik tedavi, egzersiz ve açık cerrahi onarım ile tedavi edilmeye çalışılırken, MR ile altta yatan patolojilerin net ortaya konması ve artroskopik cerrahideki gelişmeler ile hem travmatik hem de bağ gevşekliğine bağlı omuz instabilitelerinde çok olumlu neticelere varılmaktadır. Artroskopik cerrahide, bankart lezyonu dediğimiz ön labrumdaki yırtıklar ve SLAP lezyonu dediğimiz labrumun üst kısmı, biseps tendonu yapışma yeri ile ilgili yırtıklar özel ve ucu ipli çapalarla artroskopik olarak dikilerek kemiğe tutturulurlar. Bağ gevşekliğine bağlı omuz instabilitelerinde ise kapsüle artroskopik olarak eklem içinden girilerek, kapsüle çepeçevre aralıklı olarak büzüştürme dikişleri koyulur ve kapsül sıkı hale getirilir.

Omuz artroskopisi sonrası hastalara kol askısı tespiti uygulanır. Hastalara ameliyat sonrası 1. haftadan itibaren fizik tedavi ve egzersiz programı uygulanır.

TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIKLARI (Bankart Lezyonu)

Omuz çıkığı esnasında omuz ekleminin çıkmasına engel olan yapılar (labrum, bağlar, biseps uzun başı, kapsül) çıkma sırasında yırtılır ya da kemik bileşkesinden ayrılır. Labrum denilen yapının kemikten ayrılması “Bankart lezyonu” olarak adlandırılır. Bu ayrılma tam ise genellikle kendiliğinden normal anatomik bölgeye yerleşerek düzelmez. Bu doğrultuda, ilk omuz çıkıklarının ardından tekrarlayan omuz çıkıkları (Bankart lezyonu) meydana gelir.

Bankart lezyonu kişinin günlük yaşam fonksiyonlarını ve spor yaşamını olumsuz etkilemekle beraber, her çıkık kıkırdak yapıya zarar verdiğinden ileride eklem artrozu (kireçlenme) riskini de arttırmaktadır.

Bankart Lezyonunda Cerrahi Tedavi

Artroskopik yöntemle, kapalı olarak omuz çıkığının ardından gelişen omuz eklemi stabilitesini sağlayan yapıların kemikten ayrılması sağlanır veya yırtıklar düzeltilebilir.  Yırtıkların tekrar kemiğe tutturulmaları için eklem kenarına monte edilen ve kendiliğinden eriyebilen (biyobozunur) materyallerden yapılan ve ucunda ip olan çapalardan yararlanılır.

Artroskopik uygulamada eklem içi daha iyi değerlendirilir ve açık cerrahi sırasında görülmeyen lezyonlar görülerek daha kolay düzeltilebilir.

Artroskopi esnasında omuzun ön, arka ve üst kısımlarına da aynı anda müdahale edilebilir. Bu durum artroskopi için önemli bir üstünlük sağlar.

Cerrahi Tedavi Sonrası Süreç

Cerrahi müdahaleden bir gün sonra fizyoterapist eşliğinde pasif hareketlere başlanır. 7. haftaya kadar omuz askısı kullanılır ve sonrasında omuz serbest bırakılır. Hastaların 4 ay sportif faaliyetlerden uzak kalması talep edilir.

ROTATOR MANŞET YIRTIĞI (Omuz Döndürücü Tendon Kompleksi)

Rotator manşet, omuz ekleminin dinamik dengesini sağlayan kas topluluğunun adıdır. Bu kas topluluğunun yırtılmasıyla eklem dengesini kuramaz hale gelir ve hareket kaybı gelişir.

Rotator manşet yırtıkları, travmatik veya yaşa bağlı olarak oluşabilir. Hastanın omuzunda ağrı, kolunu kaldıramama ve güçsüzlük şikayetleri vardır. Yırtık boyutunun küçük olduğu durumlarda diğer kasların güçlendirilmesi ile şikayetler azaltılabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile küçük yırtıkların günlük olumsuz etkileri azaltılabilir.

Rotator Manşet Yırtığı Belirtileri

 • Devamlı omuz ağrısı
 • Omuz hareketlerinde kısıtlılık
 • Gece ağrısı (Ağrıyan taraf üzerine yatmayı engeller)
 • Adelelerde güçsüzlük
 • Omuz hareketleri sırasında tıkırtılar

Son 10 yılda artroskopik tekniklerin ve teknolojinin gelişme göstermesiyle kapalı ameliyat teknikleri de açık ameliyatlar kadar olumlu sonuçlar doğurur.

Rotator Manşet Yırtıkları Tedavisi

Tam kat olmayan ve eşlik eden ileri omuz sıkışma sendromu olmayan hastalarda ilk tedavi; istirahat, antiemflamatuar tedavi, kol askısı kullanımı, egzersiz ve fizik tedavidir. Bu tedaviye rağmen bulguları süren hastalar ile tam kat yırtıkları olan ve/veya eşlik eden omuz sıkışma sendromu olan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Cerrahi Tedavi

Günümüzde rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisi artroskopik olarak omuzda açılan 3-4 delikten yapılır. Kısmi yırtıklarda debridman denilen yırtık uçlarının temizlenmesi, kılıf içinde tendon yırtıklarının dikimi, kemiğe yakın ayrışma ve yırtıklarda kılıfın özel çapa tarzı tespit materyalleri ile kemiğe tutturulması ile yapılır. Bütün bu işlemler artroskopik olarak yapılır. Omuz artroskopisinin diğer avantajı da omuz eklemini ilgilendiren diğer patolojilerin de artroskopi ile tanınmasına ve omuz artroskopisi sırasında tedavi edilmesine olanak tanımasıdır.

DONUK OMUZ

Omuzdaki hareket kısıtlılığının genel adına “Donuk Omuz” (Omuz Periartriti) adı verilir. Omuzun hem hasta tarafından yapılan aktif ve hekim tarafından yaptırılacak pasif hareketlerinin hepsi kısıtlanmıştır.  Donuk omuz, özellikle 35-40 ile 60 yaş arası kadınlarda daha çok olmak üzere ortopedide sık karşılaşılan bir problemdir.

Donmuş omuzun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Şeker hastalığı, iltihaplı romatizmalar, boyun fıtığı ve kireçlenmeleri, akciğer hastalıkları, omuz çevresi kasların yapışma yerlerindeki zorlanmalar ve tendinitler, hastalığın oluşturan en önemli faktörlerdir.

Donuk Omuz Belirtileri

 • Uyutmayacak derecede şiddetli omuz ağrısı
 • Günlük işleri aksatacak ölçüde omuz ağrısı
 • Kolun hareket halindeyken fazlalaşan omuz ağrısı
 • Kolun bir noktadan sonra kaldırılamaması ve döndürülememesi

Donuk Omuz Tedavisi ve Ameliyatı

Ağrı dindirici ve inflimasyon giderici ilaçlar, ağrının giderilmesi ve hareketlerin yeniden kazandırılması için önemlidir. Elektroterapi, derin ve yüzeysel ısıtıcı, eklem hareket açıklığı egzersizlerini içeren donuk omuz fizik tedavi kürleri en iyi yöntemler olarak öne çıkmaktadır.

Devam eden tedavi programına olumlu tepki vermeyen hastalara donuk omuz ameliyatı uygulanabilir. Genel anestezi altında manipülasyon ve artroskopik gevşetme ameliyatları iyi sonuçlar vermektedir.