+90 (533) 522 0459 bilgi@onatuzumcugil.com

Prof. Dr. Onat Üzümcügil

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Prof. Dr. Onat Üzümcügil, SSK Ankara Eğitim Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Şişli Kolan Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Onat Üzümcügil, aynı zamanda  İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim vermektedir. Kitap editörlüğü ve kitap bölüm yazarlığının yanı sıra önemli bilimsel kuruluşlara üyelikleri de bulunmaktadır.

 • Prof. (2017): İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
 • Doç./Prof. (2013): İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
 • Doç./Prof. (2012): S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
 • Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık (2004): SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
 • Lisans (1998): İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
 • 2017-Halen; Profesor Doktor, Kolan International Hospital Şişli
 • 2013-2017; Doçent Doktor, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2013-2016; Doçent Doktor, İstanbul Bahçelievler Medical Park Hastanesi
 • 2012; Doçent Doktor, SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2006-2013; Başasistan, SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2005-2006; Uzman Doktor, 600 Yataklı Diyarbakır Asker Hastanesi (Askerlik hizmeti)
 • 2000-2004; Asistan Doktor, SSK Ankara Eğitim Hastanesi, I. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Asistanlık eğitimi)

İdari Görevler

 • 2016-2017; İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)

Uluslararası Mesleki Dernek Üyelikleri

 • AOSpine (Avrupa)

Ulusal Mesleki Dernek Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)
 • Türk Omurga Derneği
 • Pediatrik Ortopedi Derneği
 • Türk toplumunda L5 vertebranın morfometrik özellikleri
  • Y. Emre Akman, Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Onat Üzümcügil, Yavuz S. Kabukçuoğlu, Erhan Mumcuoğlu
  • 8th International Turkish Spine Congress, October 23–26, 2008, Çeşme/İzmir, Turkey
  • Araştırma dalında 3. lük ödülü kazanmıştır.
 • The results of closing wedge osteotomy in congenital kyphosis patients
  • Atıcı Y, Sökücü S, Üzümcügil O, Albayrak A, Erdogan S, Kaygusuz MA
  • (Poster Bildiri dalında birincilik ödülü – Congress on 2 nd Istanbul Orthopaedic Meeting, May 1-4, 2012, Istanbul, Turkey)